Ba chỉ bò mỹ dải
5
135.000đ
108.000đ
20% giảm giá

Ba chỉ bò mỹ dải

5
135.000đ
108.000đ
20% giảm giá
Thông số sản phẩm
108.000đ
10%
97.200đ
RGs79bjVWi
We Eat Clean
Việt Nam
Thông tin
Thịt bò nhập khẩu
Bán chạy
Chat