Lõi vai bò Mỹ
5
247.000đ
218.700đ
11.5% giảm giá

Lõi vai bò Mỹ

5
247.000đ
218.700đ
11.5% giảm giá
Thông số sản phẩm
218.700đ
10%
196.830đ
HbsLwtih7i
Mỹ
Bán chạy
Chat